Alex Dai cover photo
Alex Dai avatar

Alex Dai

3D Artist | AI 研究

Taipei, Taiwan
Tomoe Yukishiro by Alex Dai
Yor Forger Fan Art by Alex Dai
Elemental Swordswoman by Alex Dai
White Hair Elf by Alex Dai
Girl that leapt by Alex Dai
Fantasy Girls by Alex Dai
Ghost Festival 2023 by Alex Dai